Missie en visie

De missie van bijbelschool Foundation 4 Life vindt haar oorsprong in Mattheüs 28: “Maak alle volken tot mijn discipelen, … onderwijs ze en leer ze te onderhouden al wat ik bevolen heb.”

“Ik heb dit jaar Zijn hart beter leren kennen en mag weten wie ik ben in Hem!”
Marloes
 • Missie en visie

  Discipelen maken: 
  Wij willen volgelingen van Jezus maken door ons te richten op karaktervorming en het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap.

  Onderwijs: 
  We willen de bijbelse principes en waarheden zoals Jezus die leerde, onderwijzen aan jongeren tussen 16 en 22 jaar.

  Dit alles met het doel dat de jongeren groeien en in staat zijn om zelf discipelen te maken!

  De missie van bijbelschool Foundation 4 Life steunt op drie pijlers:

  Fundament van Gods Woord

  Karaktervorming

  Doen wat Jezus deed

  Door middel van een uitgebalanceerd compleet programma willen we in één jaar tijd een stevig bijbels fundament leggen in de levens van de studenten waardoor ze steeds meer gaan lijken op Jezus.

  Het programma sluit goed aan bij de belevingswereld van de student en de Bijbelschool biedt daarmee goede aansluiting bij de maatschappij, zodat de student het geleerde direct in de praktijk kan toepassen.

 • Kernwaarden

  Met ons team hebben we nagedacht over de cultuur waarin we willen werken op Foundation 4 Life. Daar zijn de volgende kernwaarden uitgekomen:

   

  Als team willen ons inzetten om de volgende dingen te doen:

   1.     Gericht zijn op ontwikkeling

         * Alles we we doen is gericht op groei

         * We geven kansen, maar ook ruimte om te leren van onze fouten

   2.     Het  scheppen van duidelijkheid

          * We zorgen dat studenten weten waar ze aan toe zijn

          * We hebben een ‘no nonsense-mentaliteit’. We zijn dus echt, 'what you see is what you get'

   3.     Het  bieden van  uitdaging

          * We durven het avontuur te zoeken

          * We zijn bereid om nieuwe dingen te doen

   4.     Het geven van onze toewijding

          * We geven het beste van wat we hebben en doen alles met maximale inzet

   5.     Het uitstralen van enthousiasme

          * Wat we doen willen we met plezier doen. 

   

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.