Bijbelschool Foundation 4 Life header


Oprichters

Pieter en Kyra

Pieter en Kyra Zwart zijn de oprichters van trainingsschool Foundation 4 Life. In het jaar 2000 krijgen zij van God de droom en passie om een trainingsschool cq bijbelschool te starten, en 9 jaar later is het dan eindelijk Gods tijd!Een nuchtere heldere kijk op de wereld in het licht van de bijbel, geleid door de Heilige Geest is wat het omgaan met Pieter en Kyra zo interessant maakt. Voor elke vraag is er een praktisch bijbels en wijs antwoord!

Pieter Zwart


Geschiedenis:
Nadat zij in 1996 trouwen werkt Pieter Zwart bij Derek Prince Ministries, waar hij veel leert en ook de nood in de wereld ziet tijdens een aantal zendingsreizen. Kyra geeft in die tijd les aan groep 8 op een basisschool, en dat bevalt enorm goed! Maar de jongeren trekken aan en ze raken betrokken bij het jeugdwerk in de plaatselijke gemeente. Ze ervaren steeds meer dat het niet gaat om het droppen van een bijbelstudie, maar dat het draait om een relatie: het optrekken met de jongeren om zo ware discipelen van Jezus te maken, vol vuur en onderwezen in het Woord van God!
 
Pieter Zwart gaat als groepsleider op een internaat werken waar ook zijn hart voor evangelisatie zichtbaar wordt. Regelmatig zitten de jongeren bij hem thuis of stellen hem allerlei vragen over God en de bijbel. Dagelijks zien Pieter en Kyra van heel dichtbij dat jongeren grote behoefte hebben aan sturing, begeleiding en een fundament in Gods Woord, vanuit een levende relatie met Hem! Het idee om in die behoefte te voorzien door middel van een trainingsschool cq bijbelschool wordt geboren. Maar het blijkt nog niet Gods tijd te zijn. Ze raken betrokken bij het pionieren van een gemeente en doen nog meer ervaring op met leidinggeven en het organiseren van activiteiten. Ook gaan ze meedraaien met het tienerwerk van Herstel waar ze verantwoordelijk voor worden en Pieter wordt steeds meer gevraagd om te spreken op verschillende locaties in het hele land.

Hoewel het nog niet Gods tijd is wachten Pieter en Kyra niet al die jaren passief af. Ze zijn zowel geestelijk als praktisch bezig met hun droom: netwerken opzetten, team bouwen, plannen schrijven, bidden, praten en oriënteren op een locatie!

Na gesprekken om een andere bijbelschool door te starten besluiten ze om dat niet te doen maar in september 2009 met Foundation 4 Life van start te gaan, een trainingsschool in plaats van een bijbelschool. De bedoeling is om een locatie te zoeken ergens centraal in Nederland. En dan wordt Pieter gevraagd om als jongerenwerker in een evangelische gemeente in Ermelo te komen werken... een sprong in het diepe, maar Gods leiding is duidelijk aanwezig en verschillende puzzelstukjes vallen op hun plek! Vanaf eind 2008 is locatie De Betteld een feit en gaat Foundation 4 Life in september 2009 van start...