Fundament van Gods woord

Het programma van de Bijbelschool is gebaseerd op 3 pijlers. De eerste daarvan is het hebben van een basis van het Woord van God in je leven. Er zijn verschillende manieren waarop we dit invulling geven in het lesprogramma.

“Dit was een jaar waarin ik veel van God heb gezien, geleerd en ervaren. Hierdoor ben ik gegroeid en sterker geworden.”
Julia
 • Search 4 Life

  Dit is een lesmodule die je gaat helpen om de verbanden door de Bijbel heen te zien. Is de bijbel wel betrouwbaar en hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe ga ik op een verantwoorde manier met het Woord van God om. Hoe bestudeer ik de Bijbel. Tijdens je jaar op de Bijbelschool gaat search 4 Life je helpen om hier antwoorden op te vinden. Deze lesmodule is een boeiende rondreis door alle Bijbelboeken. 

 • Themaweken

  Tijdens het jaar op de Bijbelschool is het programma verdeeld in blokken van 3 weken. 2 lesweken waarin de bovenstaande onderdelen aan bod komen en 1 themaweek. 

  Tijdens de thema weken ga je dieper in op diverse onderwerpen. De lessen worden dan verzorgd door het programmateam aangevuld met gastdocenten. De eerste themaweek is een verdiepingsweek, daarna komen de volgende thema's aan bod: Vrijheid in Christus, het koninkrijk van God, evangelisatie, lofprijs aanbidding en voorbede, de heilige Geest, de geestelijke wereld, zending, leiderschap, en een week over huwelijk, partnerkeuze en seksualiteit.

 • Boeken

  Tijdens het jaar bijbelschool zul je 7 boeken lezen. Het zijn boeken die aansluiten bij de fase waar we zitten in het jaar qua onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Van ieder boek wordt een kort verslagje gemaakt. Je benoemt daarin drie dingen die je in het boek hebt geleerd en omschrijft hoe je dit in je eigen leven wilt gaan toepassen. 

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.