Fundament van Gods woord

Het programma van de Bijbelschool is gebaseerd op 3 pijlers. De eerste daarvan is het hebben van een basis van het Woord van God in je leven. Er zijn verschillende manieren waarop we dit invulling geven in het lesprogramma.

“Dit was een jaar waarin ik veel van God heb gezien, geleerd en ervaren. Hierdoor ben ik gegroeid en sterker geworden.”
Julia
 • Apps 4 Life

  Dit is een lesserie die ontwikkeld is door bijbelschool Foundation 4 Life. De lessen sluiten aan bij onderwerpen waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt. Vandaar de naam 'Apps 4 Life'; toepassingen voor het leven. De bijbel staat vol 'Apps for Life'. Je kunt denken aan thema's als, gezonde vriendschappen, ongezonde relaties, leerbaarheid, ik-gerichtheid, omgaan met ouders, omgaan met gezag, omgaan met teleurstelling, omgaan met geld, dating & drinking, flirten of vluchten, oordelen, trouw en betrouwbaar zijn, etc. In het lesmateriaal zijn toepasselijke videoclips verwerkt, verschillende discussievormen en interactiemomenten. De lessen worden afgesloten met een 'fundamentje', een one-liner die over het betreffende thema gaat. 

 • Search 4 Life

  Dit is een lesmodule die je gaat helpen om de verbanden door de Bijbel heen te zien. Is de bijbel wel betrouwbaar en hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe ga ik op een verantwoorde manier met het Woord van God om. Hoe bestudeer ik de Bijbel. Tijdens je jaar op de Bijbelschool gaat search 4 Life je helpen om hier antwoorden op te vinden. Deze lesmodule is een boeiende rondreis door alle Bijbelboeken. 

 • Foundations 4 Life

  In deze lesmodule bestudeer je de grondbeginselen van het Christelijk geloof zoals ze in Hebreeën 6 omschreven staan. Bekering, geloof, dopen, het doel van Pinksteren, opleggen van handen, opstanding van doden en eeuwig oordeel zijn onderwerpen die in dit gedeelte naar voren komen. We hebben hier nog onderwijs aan toegevoegd over Israël en over het doel van de kerk.

  Het programma is op maat gemaakt voor Foundation 4 Life en bestaat uit 9 modules van 6 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een korte toets. 

 • Groepsopdrachten

  Het werken aan groepsopdrachten is een leuke manier om te groeien in kennis van Gods woord. Verschillende keren per jaren krijg je met andere studenten een opdracht waar je een paar weken aan werkt. Samenwerken, taakgericht functioneren in een team, presenteren, feedback geven en ontvangen zijn belangrijke onderdelen bij zo'n opdracht. Daarnaast kun je veel creativiteit kwijt in de verwerking van de opdrachten. Soms wordt een opdracht namelijk afgerond met het maken van een videoclip, een lied, een dramastuk of een andere creativitieve verwerkingsvorm. 

 • Boeken

  Tijdens het jaar bijbelschool zul je 7 boeken lezen. Het zijn boeken die aansluiten bij de fase waar we zitten in het jaar qua onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Van ieder boek wordt een kort verslagje gemaakt. Je benoemt daarin drie dingen die je in het boek hebt geleerd en omschrijft hoe je dit in je eigen leven wilt gaan toepassen. 

 • Themaweken

  Tijdens het jaar op de Bijbelschool is het programma verdeeld in blokken van 3 weken. 2 lesweken waarin de bovenstaande onderdelen aan bod komen en 1 themaweek. 

  Tijdens de thema weken ga je dieper in op diverse onderwerpen. De lessen worden dan verzorgd door het programmateam aangevuld met gastdocenten. De eerste themaweek is een verdiepingsweek, daarna komen de volgende thema's aan bod: Vrijheid in Christus, het koninkrijk van God, evangelisatie, lofprijs aanbidding en voorbede, de heilige Geest, de geestelijke wereld, zending, leiderschap, en een week over huwelijk, partnerkeuze en seksualiteit.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.