Bijbelschool Foundation 4 Life header
Bijbelschool Foundation 4 Life is de 1-jarige christelijke interne bijbelschool voor jongeren van 16 t/m 22 jaar die een verlangen hebben om gegrondvest te zijn in het Woord van God, te lijken op Jezus, de dingen te doen die Jezus deed en de kracht van God in hun leven openbaar willen zien worden!

Volg Bijbelschool op Twitter! Bijbelschool op Facebook! YouTube channel Google Plus

Bijbelschool Foundation 4 Life e-news button Bijbelschool Foundation 4 Life aanmelden button